שילומים על רצח עם

יהודים שנרדפו במלחמת העולם השניה זכאים לפיצוי. אתר זה, המופעל בידי יד הזיכרון לשואה, מספק לכם מידע נוסף על הנושא.

לאחר גירושי יהודים בזמן מלחמת העולם השניה הפך נושא פיצוי הקורבנות לבעל חשיבות. אם סבלתם מרדיפות, גורשתם או נושלתם מנכסיכם, ממשלת צרפת מציעה לכם פיצויים. אתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה מדריך אתכם צעד אחר צעד בכל ההליכים הדרושים.

שילומים על רצח עם

פיצוי לילדים ולהורים שנשלחו למחנות ריכוז

אתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה מסייע לקורבנות לקבל פיצוי כספי על אובדן הוריהם היהודים שגורשו. יתומי שואה זכאים לקצבת ילדי אסירים. יהודים שנכלאו וילדים שהוריהם נרצחו בידי המשטר הנאצי או גורשו מצרפת זכאים גם הם לפיצויים.

השבת נכסים יהודיים שנבזזו

לאחר מלחמת העולם השניה הפכה השבת רכוש יהודי גנוב לנושא חשוב בהליך הפיצוי. לאחר רצח העם היהודי פעלו ארגונים רבים להשגת פיצויים ליהודים נפגעי הפקעת רכוש. תוכלו לבצע בדיקה מקוונת של כל הליכי הפיצוי

פיצוי בגין רדיפות יהודים בעת מלחמת העולם השנייה, פיצוי בגין ילד שנרצח בעת המלחמה, שילומים בגין רצח העם היהודי