שילומים על רצח העם היהודי

יהודים שנרדפו במלחמת העולם השניה זכאים לפיצוי. אתר זה, המופעל בידי יד הזיכרון לשואה, מספק לכם מידע נוסף על הנושא.

נפגעי חקיקה אנטישמית בזמן מלחמת העולם השניה יכולים למצוא באתר האינטרנט שלנו מידע מועיל בנושא פיצוי לקורבנות השואה. משנת 2005 נותנת יד הזיכרון לשואה ייעוץ אם אתם או הוריכם גורשתם במלחמת העולם השניה, או הייתם קורבנות של הפקעת רכוש. כמו כן, אתם יכולים לבקש פיצוי אם הוריכם נספו בתקופת השואה.

שילומים על רצח העם היהודי

פיצויים לקורבנות השואה שנשלחו למחנות ריכוז

אתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה מסייע לקורבנות לקבל פיצוי כספי על אובדן הוריהם היהודים שגורשו. יתומי שואה זכאים לקצבת ילדי אסירים. יהודים שנכלאו וילדים שהוריהם נרצחו בידי המשטר הנאצי או גורשו מצרפת זכאים גם הם לפיצויים.

השבת נכסים יהודיים שנבזזו

לאחר מלחמת העולם השניה הפכה השבת רכוש יהודי גנוב לנושא חשוב בהליך הפיצוי. לאחר רצח העם היהודי פעלו ארגונים רבים להשגת פיצויים ליהודים נפגעי הפקעת רכוש. תוכלו לבצע בדיקה מקוונת של כל הליכי הפיצוי

פיצוי בגין מלחמת העולם השנייה, החרמות מהקהילה היהודית, החרמות בעת הכיבוש