שילומים בגין רצח העם היהודי

הרדיפות שמהן סבלה הקהילה היהודית במלחמת העולם השניה היו מחרידות. באתר יד הזיכרון לשואה תוכלו ללמוד על אפשרויות פיצוי לקורבנות השואה.

קרוב ל–70 שנה לאחר רצח העם היהודי, תביעות לפיצויים על חקיקה אנטישמית בתקופת המשטר הנאצי, עדיין רלבנטיות. יד הזיכרון לשואה מדריך בכל ההליכים המנהליים הדרושים ילדים שהוריהם היהודים גורשו, קורבנות של הפקעת רכוש, והורים שילדם נהרג במלחמת העולם השניה.

שילומים בגין רצח העם היהודי

פיצוי לילדים ולהורים שנשלחו למחנות ריכוז

אתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה מסייע לקורבנות לקבל פיצוי כספי על אובדן הוריהם היהודים שגורשו. יתומי שואה זכאים לקצבת ילדי אסירים. יהודים שנכלאו וילדים שהוריהם נרצחו בידי המשטר הנאצי או גורשו מצרפת זכאים גם הם לפיצויים.

פיצוי כספי על הפקעת רכוש

לאחר מלחמת העולם השניה הפכה השבת רכוש יהודי גנוב לנושא חשוב בהליך הפיצוי. לאחר רצח העם היהודי פעלו ארגונים רבים להשגת פיצויים ליהודים נפגעי הפקעת רכוש. תוכלו לבצע בדיקה מקוונת של כל הליכי הפיצוי

שילומים על רצח העם היהודי, מדלייה למי שגורש ונכלא, פיצוי בגין רצח העם היהודי