פיצוי בשל חקיקה אנטישמית

ממשלת צרפת מפצה קורבנות שואה צרפתים וזרים, ונותנת פיצוי ושיפוי כספי על הפסדיהם. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא.

קרוב ל–70 שנה לאחר רצח העם היהודי, תביעות לפיצויים על חקיקה אנטישמית בתקופת המשטר הנאצי, עדיין רלבנטיות. יד הזיכרון לשואה מדריך בכל ההליכים המנהליים הדרושים ילדים שהוריהם היהודים גורשו, קורבנות של הפקעת רכוש, והורים שילדם נהרג במלחמת העולם השניה.

פיצוי בשל חקיקה אנטישמית

פיצוי לילדים ולהורים שנשלחו למחנות ריכוז

אתר האינטרנט שלנו מציע ייעוץ ותמיכה. אסירים יהודים שגורשו מצרפת יכולים למצוא פרטים על סוג הפיצויים שהם זכאים לקבל. ילדים להורים יהודים שנורו במלחמת העולם השניה מוגדרים יתומי שואה וגם הם זכאים לפיצוי.

פיצוי כספי על הפקעת רכוש

די קשה לקבל מידע על אפשרויות פיצוי ליהודים שרכושם הופקע בצרפת בזמן מלחמת העולם השניה. באתר האינטרנט שלנו תוכלו לברר אם אתם או הוריכם זכאים לפיצוי. אל תהססו לקרוא את ההסברים על השבת נכסים יהודים גנובים.

החרמות בעת הכיבוש, החרמות מיהודים בעת הכיבוש, מדלייה למי שגורש ונכלא