פיצוי בגין מלחמת העולם השנייה

ממשלת צרפת מפצה קורבנות שואה צרפתים וזרים, ונותנת פיצוי ושיפוי כספי על הפסדיהם. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא.

נפגעי חקיקה אנטישמית בזמן מלחמת העולם השניה יכולים למצוא באתר האינטרנט שלנו מידע מועיל בנושא פיצוי לקורבנות השואה. משנת 2005 נותנת יד הזיכרון לשואה ייעוץ אם אתם או הוריכם גורשתם במלחמת העולם השניה, או הייתם קורבנות של הפקעת רכוש. כמו כן, אתם יכולים לבקש פיצוי אם הוריכם נספו בתקופת השואה.

פיצוי בגין מלחמת העולם השנייה

פיצוי כספי למי שנשלח למחנה ריכוז

אתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה מסייע לקורבנות לקבל פיצוי כספי על אובדן הוריהם היהודים שגורשו. יתומי שואה זכאים לקצבת ילדי אסירים. יהודים שנכלאו וילדים שהוריהם נרצחו בידי המשטר הנאצי או גורשו מצרפת זכאים גם הם לפיצויים.

פיצוי לקורבנות יהודיים של הפקעת רכוש

בזמן מלחמת העולם השניה החרמות על הקהילה היהודית בצרפת כללו הפקעת רכוש אישי או נכסי דלא ניידא. יד הזיכרון לשואה מפרסמת רשימה של הפיצויים הזמינים ליהודים שהיו קורבנות הפקעת רכוש בזמן מלחמת העולם השניה.

החרמות בעת הכיבוש, שילומים על רצח העם היהודי, החרמות מיהודים בעת הכיבוש