פיצויים כספיים על גירוש

ממשלת צרפת מפצה קורבנות שואה צרפתים וזרים, ונותנת פיצוי ושיפוי כספי על הפסדיהם. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא.

קרוב ל–70 שנה לאחר רצח העם היהודי, תביעות לפיצויים על חקיקה אנטישמית בתקופת המשטר הנאצי, עדיין רלבנטיות. יד הזיכרון לשואה מדריך בכל ההליכים המנהליים הדרושים ילדים שהוריהם היהודים גורשו, קורבנות של הפקעת רכוש, והורים שילדם נהרג במלחמת העולם השניה.

פיצויים כספיים על גירוש

פיצוי כספי למי שנשלח למחנה ריכוז

יהודים צרפתים זכאים לקבל פיצויים אם הוריהם גורשו מצרפת בזמן מלחמת העולם השניה. יהודים שנכלאו בצרפת וילדיהם זכאים גם הם לפיצוי. אנא בדקו באתר האינטרנט שלנו את רשימת המסמכים הדרושים לצורך הגשת הבקשה ומצאו עוד פרטים על זכויותיכם.

השבת נכסים יהודיים שנבזזו

בזמן מלחמת העולם השניה החרמות על הקהילה היהודית בצרפת כללו הפקעת רכוש אישי או נכסי דלא ניידא. יד הזיכרון לשואה מפרסמת רשימה של הפיצויים הזמינים ליהודים שהיו קורבנות הפקעת רכוש בזמן מלחמת העולם השניה.

פיצוי בגין ילד שנרצח בעת המלחמה, שילומים בגין רצח העם היהודי, החרמות בעת הכיבוש