מדלייה למי שגורש ונכלא

ממשלת צרפת מפצה קורבנות שואה צרפתים וזרים, ונותנת פיצוי ושיפוי כספי על הפסדיהם. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא.

קרוב ל–70 שנה לאחר רצח העם היהודי, תביעות לפיצויים על חקיקה אנטישמית בתקופת המשטר הנאצי, עדיין רלבנטיות. יד הזיכרון לשואה מדריך בכל ההליכים המנהליים הדרושים ילדים שהוריהם היהודים גורשו, קורבנות של הפקעת רכוש, והורים שילדם נהרג במלחמת העולם השניה.

מדלייה למי שגורש ונכלא

פיצוי כספי למי שנשלח למחנה ריכוז

אתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה מסייע לקורבנות לקבל פיצוי כספי על אובדן הוריהם היהודים שגורשו. יתומי שואה זכאים לקצבת ילדי אסירים. יהודים שנכלאו וילדים שהוריהם נרצחו בידי המשטר הנאצי או גורשו מצרפת זכאים גם הם לפיצויים.

השבת נכסים יהודיים שנבזזו

לאחר מלחמת העולם השניה הפכה השבת רכוש יהודי גנוב לנושא חשוב בהליך הפיצוי. לאחר רצח העם היהודי פעלו ארגונים רבים להשגת פיצויים ליהודים נפגעי הפקעת רכוש. תוכלו לבצע בדיקה מקוונת של כל הליכי הפיצוי

שילומים בגין רצח העם היהודי, פיצוי בגין רצח העם היהודי, פיצוי בגין רדיפות יהודים בעת מלחמת העולם השנייה