החרמות מהקהילה היהודית

הרדיפות שמהן סבלה הקהילה היהודית במלחמת העולם השניה היו מחרידות. באתר יד הזיכרון לשואה תוכלו ללמוד על אפשרויות פיצוי לקורבנות השואה.

קרוב ל–70 שנה לאחר רצח העם היהודי, תביעות לפיצויים על חקיקה אנטישמית בתקופת המשטר הנאצי, עדיין רלבנטיות. יד הזיכרון לשואה מדריך בכל ההליכים המנהליים הדרושים ילדים שהוריהם היהודים גורשו, קורבנות של הפקעת רכוש, והורים שילדם נהרג במלחמת העולם השניה.

החרמות מהקהילה היהודית

פיצוי כספי למי שנשלח למחנה ריכוז

אתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה מסייע לקורבנות לקבל פיצוי כספי על אובדן הוריהם היהודים שגורשו. יתומי שואה זכאים לקצבת ילדי אסירים. יהודים שנכלאו וילדים שהוריהם נרצחו בידי המשטר הנאצי או גורשו מצרפת זכאים גם הם לפיצויים.

השבת נכסים יהודיים שנבזזו

בזמן מלחמת העולם השניה החרמות על הקהילה היהודית בצרפת כללו הפקעת רכוש אישי או נכסי דלא ניידא. יד הזיכרון לשואה מפרסמת רשימה של הפיצויים הזמינים ליהודים שהיו קורבנות הפקעת רכוש בזמן מלחמת העולם השניה.

פיצוי בגין ילד שנרצח בעת המלחמה, שילומים על רצח עם, פיצוי בגין רדיפות יהודים בעת מלחמת העולם השנייה