החרמות בעת הכיבוש

ממשלת צרפת מפצה קורבנות שואה צרפתים וזרים, ונותנת פיצוי ושיפוי כספי על הפסדיהם. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא.

קרוב ל–70 שנה לאחר רצח העם היהודי, תביעות לפיצויים על חקיקה אנטישמית בתקופת המשטר הנאצי, עדיין רלבנטיות. יד הזיכרון לשואה מדריך בכל ההליכים המנהליים הדרושים ילדים שהוריהם היהודים גורשו, קורבנות של הפקעת רכוש, והורים שילדם נהרג במלחמת העולם השניה.

החרמות בעת הכיבוש

פיצוי לילדים ולהורים שנשלחו למחנות ריכוז

אתר האינטרנט שלנו מציע ייעוץ ותמיכה. אסירים יהודים שגורשו מצרפת יכולים למצוא פרטים על סוג הפיצויים שהם זכאים לקבל. ילדים להורים יהודים שנורו במלחמת העולם השניה מוגדרים יתומי שואה וגם הם זכאים לפיצוי.

פיצוי לקורבנות יהודיים של הפקעת רכוש

לאחר מלחמת העולם השניה הפכה השבת רכוש יהודי גנוב לנושא חשוב בהליך הפיצוי. לאחר רצח העם היהודי פעלו ארגונים רבים להשגת פיצויים ליהודים נפגעי הפקעת רכוש. תוכלו לבצע בדיקה מקוונת של כל הליכי הפיצוי

שילומים על רצח העם היהודי, פיצוי בגין כליאה, פיצויים כספיים על גירוש