שיקום רכוש של קהילה יהודית

למעלה מחמש שנים מייעצת יד הזיכרון לשואה לקורבנות לביזה בצרפת בזמן מלחמת העולם השניה, על זכויותיהם לפיצוי.

השבת רכוש יהודי גנוב הוא נושא אחד מני רבים שבהם מטפלת יד הזיכרון לשואה. בין אם מדובר בהשבת יצירות אמנות או בסוגים אחרים של פיצוי, אתר האינטרנט שלנו מספק לכם מידע על זכויותיכם אם הייתם קורבן לביזת נכסים חומריים או כספיים בזמן החקיקה האנטישמית.

שיקום רכוש של קהילה יהודית

פיצוי כספי לאחר רצח העם היהודי

לאחר רצח העם היהודי, ארגונים רבים פעלו למתן פיצוי לקורבנות השואה. ה'וועדה למתן פיצויים לקורבנות לביזה' מטפלת בהשבת נכסים יהודים גנובים, חשבונות בנק, יצירות אמנות שנבזזו וכו' לבעליהם. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא.

ביזת רכוש של יצירות אמנות בעלות ערך

יצירות אמנות רבות ובהן ציורים, פסלים וחפצי אמנות אחרים נבזזו בצרפת בזמן מלחמת העולם השניה. בעליהם היהודים שיזהו את רכושם במוזיאון הלאומי בארמון קוֹמְפְּיֶן יכולים לקבל בחזרה את נכסיהם.

קורבנות גזל רכוש, שיקום רכוש יהודי, נכסי דלא ניידא תחת הכיבוש