שילומים ליהודים שרכושם נגזל

למעלה מחמש שנים מייעצת יד הזיכרון לשואה לקורבנות לביזה בצרפת בזמן מלחמת העולם השניה, על זכויותיהם לפיצוי.

בתקופת החקיקה האנטישמית נגרמו נזקים רבים בשל ביזת נכסים חומריים וכספיים. יד הזיכרון לשואה מספקת לכם מידע מפורט על זכויותיכם לשיפוי על רכוש או פיצוי. הדבר נכון גם לגבי יצירות אמנות שנגנבו בצרפת בזמן מלחמת העולם השניה.

שילומים ליהודים שרכושם נגזל

השבת נכסים יהודים גנובים

לאחר רצח העם היהודי, ארגונים רבים פעלו למתן פיצוי לקורבנות השואה. ה'וועדה למתן פיצויים לקורבנות לביזה' מטפלת בהשבת נכסים יהודים גנובים, חשבונות בנק, יצירות אמנות שנבזזו וכו' לבעליהם. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא.

יצירות אמנות שנבזזו על ידי גרמניה הנאצית

קטלוג מאוייר שהוציאה הנהלת המוזיאונים של צרפת אמור לסייע לקורבנות לביזה להשיב להם את יצירת האמנות שנבזזה מהם על ידי גרמניה הנאצית. כך אפשר יהיה לטפל בקלות רבה יותר בבקשות להשבה ולפיצויים.

חקיקה אנטישמית בעת הכיבוש, גזל יצירות אמנות בעת הכיבוש, גזל חשבון בנק בעת הכיבוש