נכסי דלא ניידא תחת הכיבוש

משנת 2005 מספקת יד הזיכרון לשואה מידע מועיל לקורבנות לביזה בכל הקשור לפיצויים. בדף הבית שלנו תמצאו הדרכה בכל ההליכים המינהליים.

קשה לעיתים לקבל פרטים על אפשרויות פיצוי לקורבנות יהודים בצרפת שנכסיהם נגנבו בזמן מלחמת העולם השניה. באתר האינטרנט שלנו תמצאו תחת הכותרת 'קורבנות לביזה', את כל המידע הדרוש על השבת יצירות אמנות, ביזת חשבונות בנק ודרכי פיצוי שונות.

נכסי דלא ניידא תחת הכיבוש

פיצוי כספי לאחר רצח העם היהודי

לאחר רצח העם היהודי, ארגונים רבים פעלו למתן פיצוי לקורבנות השואה. ה'וועדה למתן פיצויים לקורבנות לביזה' מטפלת בהשבת נכסים יהודים גנובים, חשבונות בנק, יצירות אמנות שנבזזו וכו' לבעליהם. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא.

ביזת רכוש של יצירות אמנות בעלות ערך

קטלוג מאוייר שהוציאה הנהלת המוזיאונים של צרפת אמור לסייע לקורבנות לביזה להשיב להם את יצירת האמנות שנבזזה מהם על ידי גרמניה הנאצית. כך אפשר יהיה לטפל בקלות רבה יותר בבקשות להשבה ולפיצויים.

השבת נכסים של יהודים, קורבנות גזל רכוש, גזל נכסי דלא ניידא בעת הכיבוש