נכסים גנובים של יהודים

אם אתם או הוריכם קורבנות לביזה בזמן מלחמת העולם השניה, תוכלו לעלעל באתר האינטרנט שלנו, ולמצוא מידע נוסף על זכויותיכם לפיצויים ותקבלו ייעוץ מועיל.

בתקופת החקיקה האנטישמית נגרמו נזקים רבים בשל ביזת נכסים חומריים וכספיים. יד הזיכרון לשואה מספקת לכם מידע מפורט על זכויותיכם לשיפוי על רכוש או פיצוי. הדבר נכון גם לגבי יצירות אמנות שנגנבו בצרפת בזמן מלחמת העולם השניה.

נכסים גנובים של יהודים

השבת נכסים יהודים גנובים

יהודים שהיו קורבנות לביזה בגלל החקיקה האנטישמית, יכולים להפנות בקשות להשבת נכסיהם הגנובים אל: 'הוועדה לפיצוי קורבנות לביזה'. בעשר השנים האחרונות העניקה הוועדה 450 מליון יורו פיצויים.

ביזת יצירות אמנות בתקופת הכיבוש

בזמן מלחמת העולם השניה נגנבו בצרפת יצירות אמנות רבות והן נשלחו לגרמניה. בעליהן, ברובם יהודים, יכולים כעת לקבל בחזרה את נכסיהם או לזכות בפיצוי כספי.

שיקום קרנות להשבת רכוש יהודי גנוב, חקיקה אנטישמית, קורבנות גזל רכוש בצרפת