חקיקה אנטישמית בעת מלחמת העולם השנייה

משנת 2005 מספקת יד הזיכרון לשואה מידע מועיל לקורבנות לביזה בכל הקשור לפיצויים. בדף הבית שלנו תמצאו הדרכה בכל ההליכים המינהליים.

בתקופת החקיקה האנטישמית נגרמו נזקים רבים בשל ביזת נכסים חומריים וכספיים. יד הזיכרון לשואה מספקת לכם מידע מפורט על זכויותיכם לשיפוי על רכוש או פיצוי. הדבר נכון גם לגבי יצירות אמנות שנגנבו בצרפת בזמן מלחמת העולם השניה.

חקיקה אנטישמית בעת מלחמת העולם השנייה

פיצוי כספי לאחר רצח העם היהודי

בתקופת החקיקה האנטישמית סבלה הקהילה היהודית מביזת רכוש פרטי ונכסי דלא ניידא. בעשר השנים האחרונות, 'הוועדה למתן פיצוי לקורבנות לביזה' טיפלה בפיצוי כספי על נכסים גנובים, יצירות אמנות, ריהוט וכו'.

יצירות אמנות שנבזזו על ידי גרמניה הנאצית

קטלוג מאוייר שהוציאה הנהלת המוזיאונים של צרפת אמור לסייע לקורבנות לביזה להשיב להם את יצירת האמנות שנבזזה מהם על ידי גרמניה הנאצית. כך אפשר יהיה לטפל בקלות רבה יותר בבקשות להשבה ולפיצויים.

גזל נכסי דלא ניידא בעת הכיבוש, חקיקה אנטישמית בעת הכיבוש, שיקום רכוש יהודי