השבת נכסים של יהודים

למעלה מחמש שנים מייעצת יד הזיכרון לשואה לקורבנות לביזה בצרפת בזמן מלחמת העולם השניה, על זכויותיהם לפיצוי.

קשה לעיתים לקבל פרטים על אפשרויות פיצוי לקורבנות יהודים בצרפת שנכסיהם נגנבו בזמן מלחמת העולם השניה. באתר האינטרנט שלנו תמצאו תחת הכותרת 'קורבנות לביזה', את כל המידע הדרוש על השבת יצירות אמנות, ביזת חשבונות בנק ודרכי פיצוי שונות.

השבת נכסים של יהודים

השבת נכסים יהודים גנובים

לאחר רצח העם היהודי, ארגונים רבים פעלו למתן פיצוי לקורבנות השואה. ה'וועדה למתן פיצויים לקורבנות לביזה' מטפלת בהשבת נכסים יהודים גנובים, חשבונות בנק, יצירות אמנות שנבזזו וכו' לבעליהם. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא.

ביזת רכוש של יצירות אמנות בעלות ערך

בזמן מלחמת העולם השניה נגנבו בצרפת יצירות אמנות רבות והן נשלחו לגרמניה. בעליהן, ברובם יהודים, יכולים כעת לקבל בחזרה את נכסיהם או לזכות בפיצוי כספי.

נכסים גנובים של יהודים, שילומים ליהודים שרכושם נגזל, שיקום רכוש יהודי