גזל יצירות אמנות בעת הכיבוש

למעלה מחמש שנים מייעצת יד הזיכרון לשואה לקורבנות לביזה בצרפת בזמן מלחמת העולם השניה, על זכויותיהם לפיצוי.

השבת רכוש יהודי גנוב הוא נושא אחד מני רבים שבהם מטפלת יד הזיכרון לשואה. בין אם מדובר בהשבת יצירות אמנות או בסוגים אחרים של פיצוי, אתר האינטרנט שלנו מספק לכם מידע על זכויותיכם אם הייתם קורבן לביזת נכסים חומריים או כספיים בזמן החקיקה האנטישמית.

גזל יצירות אמנות בעת הכיבוש

פיצוי כספי לאחר רצח העם היהודי

לאחר רצח העם היהודי, ארגונים רבים פעלו למתן פיצוי לקורבנות השואה. ה'וועדה למתן פיצויים לקורבנות לביזה' מטפלת בהשבת נכסים יהודים גנובים, חשבונות בנק, יצירות אמנות שנבזזו וכו' לבעליהם. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא.

יצירות אמנות שנבזזו על ידי גרמניה הנאצית

בזמן מלחמת העולם השניה נגנבו בצרפת יצירות אמנות רבות והן נשלחו לגרמניה. בעליהן, ברובם יהודים, יכולים כעת לקבל בחזרה את נכסיהם או לזכות בפיצוי כספי.

שיקום רכוש יהודי, חקיקה אנטישמית בעת הכיבוש, קורבנות גזל רכוש בצרפת