קצבת כלוא

יד הזיכרון לשואה נותנת עדיפות מיוחדת לנושא הפיצויים לקורבנות השואה ולמניעת פשעים נוספים נגד האנושות. לכן אתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה אינו מיועד אך רק לניצולי השואה אלא גם לציבור הרחב.

התכנית לקצבה הנוספת מיועדת לעובדי כפייה שנאלצו לעבוד בפרך בארצות הכבושות בידי הנאצים בתקופת מלחמת העולם השניה. קורבנות עבודות כפייה זכאים לפיצויים ואלה ניתנים להעברה לבן/בת הזוג. באתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה פרטים נוספים על הליך הגשת הבקשה.

קצבת כלוא

זכויות של אסירים פוליטיים

אזרחים צרפתים וזרים שנכלאו בצרפת או במחנות כפיה מסויימים (בטוניסיה, אלג'יריה או מרוקו) לאחר ה – 16 ביוני 1940, מוכרים רשמית כ'אסירים פוליטיים'. יהודים שנכלאו בצרפת, רשאים, כאחרים, לבקש פיצוי כספי. יד הזיכרון לשואה מדריכה אתכם בהליך הגשת הבקשה.

יתומי השואה

הודות לצו ז'וסְפַּן מה – 13 ביולי 2000, אזרחים צרפתים וזרים שהוריהם גורשו ונרצחו במחנות השמדה בתקופת מלחמת העולם השניה מוכרים כיתומי שואה. לפיכך יכולים הם להגיש בקשה לקבלת סכום חד-פעמי או לקצבה למשך כל ימי חייהם.

יהודים כלואים בצרפת, כלואים יהודיים, יתומי שואה