פיצוי לניצולי שואה

אסירים יהודים, יתומי שואה, עובדי כפייה וקורבנות אחרים של מלחמת העולם השנייה זכאים לפיצויים. ניצולי שואה יכולים ללמוד על זכאותם לפיצויים ועל הליכים מנהליים שונים באתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה.

אנשים שאולצו לעבוד כעובדי כפייה בארצות הכבושות בידי גרמניה הנאצית נחשבים גם קורבנות מלחמת העולם השניה. ניצולים יכולים להגיש בקשה לפיצויים שאותם ניתן להעביר לבן/בת הזוג. תוכלו למצוא מידע נוסף על תכנית לקצבה נוספת באתר האינטרנט שלנו.

פיצוי לניצולי שואה

פיצויים לאסירים יהודים

אזרחים צרפתים וזרים שנכלאו בצרפת או במחנות כפיה מסויימים (בטוניסיה, אלג'יריה או מרוקו) לאחר ה – 16 ביוני 1940, מוכרים רשמית כ'אסירים פוליטיים'. יהודים שנכלאו בצרפת, רשאים, כאחרים, לבקש פיצוי כספי. יד הזיכרון לשואה מדריכה אתכם בהליך הגשת הבקשה.

יתומי השואה

הודות לצו ז'וסְפַּן מה – 13 ביולי 2000, אזרחים צרפתים וזרים שהוריהם גורשו ונרצחו במחנות השמדה בתקופת מלחמת העולם השניה מוכרים כיתומי שואה. לפיכך יכולים הם להגיש בקשה לקבלת סכום חד-פעמי או לקצבה למשך כל ימי חייהם.

פיצוי בגין רדיפות היהודים, כלוא, יתומי שואה