פיצוי ליהודים

אסירים יהודים, יתומי שואה, עובדי כפייה וקורבנות אחרים של מלחמת העולם השנייה זכאים לפיצויים. ניצולי שואה יכולים ללמוד על זכאותם לפיצויים ועל הליכים מנהליים שונים באתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה.

אנשים שאולצו לעבוד כעובדי כפייה בארצות הכבושות בידי גרמניה הנאצית נחשבים גם קורבנות מלחמת העולם השניה. ניצולים יכולים להגיש בקשה לפיצויים שאותם ניתן להעביר לבן/בת הזוג. תוכלו למצוא מידע נוסף על תכנית לקצבה נוספת באתר האינטרנט שלנו.

פיצוי ליהודים

זכויות של אסירים פוליטיים

אזרחים צרפתים וזרים שנכלאו בצרפת או במחנות כפיה מסויימים (בטוניסיה, אלג'יריה או מרוקו) לאחר ה – 16 ביוני 1940, מוכרים רשמית כ'אסירים פוליטיים'. יהודים שנכלאו בצרפת, רשאים, כאחרים, לבקש פיצוי כספי. יד הזיכרון לשואה מדריכה אתכם בהליך הגשת הבקשה.

יתומי השואה בצרפת

אזרחים צרפתים או זרים שאיבדו הורה אחד או שני הורים שגורשו ונספו במחנה ריכוז בצרפת מוגדרים יתומי שואה. לפיכך הם זכאים לקצבה. תוכלו למצוא פרטים נוספים על הליך הגשת הבקשה באתר האינטרנט שלנו.

פיצוי לאסיר יהודי צרפתי ששולח בטרנספורט, קורבנות מקרב יהודי אירופה, כלואים יהודיים