יתומי שואה

אסירים יהודים, יתומי שואה, עובדי כפייה וקורבנות אחרים של מלחמת העולם השנייה זכאים לפיצויים. ניצולי שואה יכולים ללמוד על זכאותם לפיצויים ועל הליכים מנהליים שונים באתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה.

התכנית לקצבה הנוספת מיועדת לעובדי כפייה שנאלצו לעבוד בפרך בארצות הכבושות בידי הנאצים בתקופת מלחמת העולם השניה. קורבנות עבודות כפייה זכאים לפיצויים ואלה ניתנים להעברה לבן/בת הזוג. באתר האינטרנט של יד הזיכרון לשואה פרטים נוספים על הליך הגשת הבקשה.

יתומי שואה

זכויות של אסירים פוליטיים

אזרחים צרפתים וזרים שנכלאו בצרפת או במחנות כפיה מסויימים (בטוניסיה, אלג'יריה או מרוקו) לאחר ה – 16 ביוני 1940, מוכרים רשמית כ'אסירים פוליטיים'. יהודים שנכלאו בצרפת, רשאים, כאחרים, לבקש פיצוי כספי. יד הזיכרון לשואה מדריכה אתכם בהליך הגשת הבקשה.

יתומי השואה

מי שאיבדו הורה אחד או שני הורים במחנות ריכוז בזמן מלחמת העולם השניה מוגדרים יתומי שואה. באתר האינטרנט שלנו הם יוכלו למצוא מידע כיצד למלא בקשה לקצבה למשך כל ימי החיים או על סוגי פיצויים אחרים.

פיצויים כספיים ליהודים, פיצוי לניצולי שואה, קצבת כלוא