קורבנות יהודים צרפתיים

יהודים שגורשו מצרפת בזמן מלחמת העולם השניה ימצאו באתר פרטים על זכאותם לפיצוי. לכשינתן להם המעמד של 'מגורש על רקע פוליטי', יוכלו להגיש בקשה לקצבה

אזרחים צרפתים וזרים שגורשו מצרפת לאחר ה–16 ביוני 1940 מוכרים רשמית כ'מגורשים פוליטיים'. אם נכלאו בבתי כלא או במחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת או סווגו כעובדי כפיה הם רשאים לתבוע זכויות פיצוי.

קורבנות יהודים צרפתיים

זכויות פיצוי לקורבנות השואה

מגורשים על רקע פוליטי כמו הורים או ילדים יהודים שגורשו יכולים לקבל קצבה ופיצוי כספי על אובדן נכסים. בנוסף, הם זכאים לענוד את 'מדליית הגירוש והכליאה' המוענקת לבעלי תעודת מגורש או כלוא על רקע פוליטי.

קצבאות ליהודים שגורשו מצרפת למחנות ריכוז

תוכלו להגיש בקשה לקצבה רק לאחר שניתן לכם מעמד של 'מגורש על רקע פוליטי'. לאחר החלטה מיניסטריאלית ובכלל זה התייעצות עם 'וועדת מגורשים וכלואים על רקע פוליטי' והליכים נוספים, יוכלו יהודים שגורשו לקבל פיצויים כספיים.

הורים שמתו במחנה בצרפת, גורשו מצרפת, קורבנות השואה