פיצוי למגורשים צרפתים

יהודים שגורשו מצרפת בזמן מלחמת העולם השניה ימצאו באתר פרטים על זכאותם לפיצוי. לכשינתן להם המעמד של 'מגורש על רקע פוליטי', יוכלו להגיש בקשה לקצבה

אזרחים צרפתים וזרים שגורשו מצרפת לאחר ה–16 ביוני 1940 מוכרים רשמית כ'מגורשים פוליטיים'. אם נכלאו בבתי כלא או במחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת או סווגו כעובדי כפיה הם רשאים לתבוע זכויות פיצוי.

פיצוי למגורשים צרפתים

זכויות פיצוי לקורבנות השואה

מגורשים על רקע פוליטי כמו הורים או ילדים יהודים שגורשו יכולים לקבל קצבה ופיצוי כספי על אובדן נכסים. בנוסף, הם זכאים לענוד את 'מדליית הגירוש והכליאה' המוענקת לבעלי תעודת מגורש או כלוא על רקע פוליטי.

קצבה למגורשים על רקע פוליטי

תוכלו להגיש בקשה לקצבה רק לאחר שניתן לכם מעמד של 'מגורש על רקע פוליטי'. לאחר החלטה מיניסטריאלית ובכלל זה התייעצות עם 'וועדת מגורשים וכלואים על רקע פוליטי' והליכים נוספים, יוכלו יהודים שגורשו לקבל פיצויים כספיים.

מניעת פשעים נגד האנושות, מגורשים יהודים, פיצוי לילד יהודי שגורש