פיצוי לילד יהודי שגורש

ילדים והורים יהודים שגורשו מצרפת בזמן מלחמת העולם השניה זכאים לקבל מעמד רשמי של 'מגורשים על רקע פוליטי' והם יכולים להגיש בקשה לקצבה.

אזרחים צרפתים וזרים שגורשו מצרפת לאחר ה–16 ביוני 1940 מוכרים רשמית כ'מגורשים פוליטיים'. אם נכלאו בבתי כלא או במחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת או סווגו כעובדי כפיה הם רשאים לתבוע זכויות פיצוי.

פיצוי לילד יהודי שגורש

קורבנות השואה וזכויותיהם

'מדליית הגירוש והכליאה' הוטבעה בשנת 1948 וניתנת לקורבנות השואה שגורשו או נכלאו מסיבות פוליטיות בזמן מלחמת העולם השניה. מגורשים על רקע פוליטי זכאים לענוד אותה וכן לקבל פיצויים אחרים כגון קצבה.

פיצוי כספי ליהודים שנשלחו למחנות ריכוז

תוכלו להגיש בקשה לקצבה רק לאחר שניתן לכם מעמד של 'מגורש על רקע פוליטי'. לאחר החלטה מיניסטריאלית ובכלל זה התייעצות עם 'וועדת מגורשים וכלואים על רקע פוליטי' והליכים נוספים, יוכלו יהודים שגורשו לקבל פיצויים כספיים.

גורשו מצרפת, הורים יהודים שגורשו, ילדים שנפטרו במחנה בצרפת