מגורש יהודי

קורבנות השואה זכאים לפיצויים. קיראו מי זכאי להיקרא רשמית 'מגורש על רקע פוליטי' ומלאו טופס בקשה לקבלת קצבה.

כל אדם שגורש מצרפת לאחר ה-16 ביוני 1940 נחשב רשמית ל'מגורש על רקע פוליטי'. מעמד זה ניתן בין השאר לאזרחים צרפתיים ולזרים אשר גורשו לבתי כלא או למחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת. גם עובדי כפיה זכאים לפיצויים.

מגורש יהודי

זכויות פיצוי לקורבנות השואה

מי שנכלאו בצרפת או גורשו מצרפת מסיבות פוליטיות בזמן מלחמת העולם השניה זכאים לענוד את 'מדליית הגירוש והכליאה' (עשוית ארד) אם הוכרו רשמית כ'מגורשים/כלויםא על רקע פוליטי'. פרטים על זכויות הפיצוי לקורבנות השואה באתר האינטרנט שלנו

קצבה למגורשים על רקע פוליטי

תוכלו להגיש בקשה לקצבה רק לאחר שניתן לכם מעמד של 'מגורש על רקע פוליטי'. לאחר החלטה מיניסטריאלית ובכלל זה התייעצות עם 'וועדת מגורשים וכלואים על רקע פוליטי' והליכים נוספים, יוכלו יהודים שגורשו לקבל פיצויים כספיים.

הורים יהודים שנורו, גורשו מצרפת, קצבת מגורש