מגורשים יהודים

קורבנות השואה זכאים לפיצויים. קיראו מי זכאי להיקרא רשמית 'מגורש על רקע פוליטי' ומלאו טופס בקשה לקבלת קצבה.

אזרחים צרפתים וזרים שגורשו מצרפת לאחר ה–16 ביוני 1940 מוכרים רשמית כ'מגורשים פוליטיים'. אם נכלאו בבתי כלא או במחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת או סווגו כעובדי כפיה הם רשאים לתבוע זכויות פיצוי.

מגורשים יהודים

זכויות יהודים שנשלחו למחנות ריכוז

מי שנכלאו בצרפת או גורשו מצרפת מסיבות פוליטיות בזמן מלחמת העולם השניה זכאים לענוד את 'מדליית הגירוש והכליאה' (עשוית ארד) אם הוכרו רשמית כ'מגורשים/כלויםא על רקע פוליטי'. פרטים על זכויות הפיצוי לקורבנות השואה באתר האינטרנט שלנו

פיצוי כספי ליהודים שנשלחו למחנות ריכוז

יהודים שגורשו מצרפת זכאים לפיצויים. מי שהוכר רשמית כ'מגורש על רקע פוליטי' רשאי לבקש קצבה לאחר ביקור רפואי והליכים אדמיניסטרטיביים אחרים. בהקלקה על הלשונית 'מגורשים מצרפת' ותמצאו מידע נוסף בנושא.

יהודים שגורשו מצרפת, הורים שמתו במחנה בצרפת, גירוש יהודים