ילדים שנפטרו במחנה בצרפת

ילדים והורים יהודים שגורשו מצרפת בזמן מלחמת העולם השניה זכאים לקבל מעמד רשמי של 'מגורשים על רקע פוליטי' והם יכולים להגיש בקשה לקצבה.

מעמד רשמי של 'מגורש על רקע פוליטי' ניתן למי שגורש מצרפת לאחר ה – 16 ביוני 1940. קורבנות שואה כגון מגורשים צרפתים וזרים שנעצרו או נכלאו במחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת ועובדי כפייה יכולים ללמוד עוד על זכויותיהם באתר האינטרנט שלנו.

ילדים שנפטרו במחנה בצרפת

קורבנות השואה וזכויותיהם

מגורשים על רקע פוליטי כמו הורים או ילדים יהודים שגורשו יכולים לקבל קצבה ופיצוי כספי על אובדן נכסים. בנוסף, הם זכאים לענוד את 'מדליית הגירוש והכליאה' המוענקת לבעלי תעודת מגורש או כלוא על רקע פוליטי.

קצבה למגורשים על רקע פוליטי

קורבנות השואה שנשלחו מצרפת למחנה ריכוז בזמן מלחמת העולם השניה יכולים להגיש בקשה לקבצה רק לאחר שקיבלו מעמד רשמי של 'מגורש על רקע פוליטי'. ראו פרטים נוספים על הזכאות לפיצויים למגורשים ולכלואים על רקע פוליטי באתר האינטרנט שלנו.

גירוש יהודים, פיצוי למגורשים צרפתים, קורבנות השואה