יהודים שגורשו

קורבנות השואה זכאים לפיצויים. קיראו מי זכאי להיקרא רשמית 'מגורש על רקע פוליטי' ומלאו טופס בקשה לקבלת קצבה.

מעמד רשמי של 'מגורש על רקע פוליטי' ניתן למי שגורש מצרפת לאחר ה – 16 ביוני 1940. קורבנות שואה כגון מגורשים צרפתים וזרים שנעצרו או נכלאו במחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת ועובדי כפייה יכולים ללמוד עוד על זכויותיהם באתר האינטרנט שלנו.

יהודים שגורשו

זכויות יהודים שנשלחו למחנות ריכוז

'מדליית הגירוש והכליאה' הוטבעה בשנת 1948 וניתנת לקורבנות השואה שגורשו או נכלאו מסיבות פוליטיות בזמן מלחמת העולם השניה. מגורשים על רקע פוליטי זכאים לענוד אותה וכן לקבל פיצויים אחרים כגון קצבה.

קצבה למגורשים על רקע פוליטי

יהודים שגורשו מצרפת זכאים לפיצויים. מי שהוכר רשמית כ'מגורש על רקע פוליטי' רשאי לבקש קצבה לאחר ביקור רפואי והליכים אדמיניסטרטיביים אחרים. בהקלקה על הלשונית 'מגורשים מצרפת' ותמצאו מידע נוסף בנושא.

הורים יהודים שנורו, גירוש הורים, פיצוי למגורשים צרפתים