יהודים שגורשו מצרפת

ילדים והורים יהודים שגורשו מצרפת בזמן מלחמת העולם השניה זכאים לקבל מעמד רשמי של 'מגורשים על רקע פוליטי' והם יכולים להגיש בקשה לקצבה.

מעמד רשמי של 'מגורש על רקע פוליטי' ניתן למי שגורש מצרפת לאחר ה – 16 ביוני 1940. קורבנות שואה כגון מגורשים צרפתים וזרים שנעצרו או נכלאו במחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת ועובדי כפייה יכולים ללמוד עוד על זכויותיהם באתר האינטרנט שלנו.

יהודים שגורשו מצרפת

קורבנות השואה וזכויותיהם

מגורשים על רקע פוליטי כמו הורים או ילדים יהודים שגורשו יכולים לקבל קצבה ופיצוי כספי על אובדן נכסים. בנוסף, הם זכאים לענוד את 'מדליית הגירוש והכליאה' המוענקת לבעלי תעודת מגורש או כלוא על רקע פוליטי.

קצבאות ליהודים שגורשו מצרפת למחנות ריכוז

קורבנות השואה שנשלחו מצרפת למחנה ריכוז בזמן מלחמת העולם השניה יכולים להגיש בקשה לקבצה רק לאחר שקיבלו מעמד רשמי של 'מגורש על רקע פוליטי'. ראו פרטים נוספים על הזכאות לפיצויים למגורשים ולכלואים על רקע פוליטי באתר האינטרנט שלנו.

פיצוי למגורשים צרפתים, פיצוי לילד יהודי שגורש, קורבנות השואה