הורים שגורשו ונורו

קורבנות השואה זכאים לפיצויים. קיראו מי זכאי להיקרא רשמית 'מגורש על רקע פוליטי' ומלאו טופס בקשה לקבלת קצבה.

מעמד רשמי של 'מגורש על רקע פוליטי' ניתן למי שגורש מצרפת לאחר ה – 16 ביוני 1940. קורבנות שואה כגון מגורשים צרפתים וזרים שנעצרו או נכלאו במחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת ועובדי כפייה יכולים ללמוד עוד על זכויותיהם באתר האינטרנט שלנו.

הורים שגורשו ונורו

זכויות פיצוי לקורבנות השואה

מי שנכלאו בצרפת או גורשו מצרפת מסיבות פוליטיות בזמן מלחמת העולם השניה זכאים לענוד את 'מדליית הגירוש והכליאה' (עשוית ארד) אם הוכרו רשמית כ'מגורשים/כלויםא על רקע פוליטי'. פרטים על זכויות הפיצוי לקורבנות השואה באתר האינטרנט שלנו

קצבה למגורשים על רקע פוליטי

קורבנות השואה שנשלחו מצרפת למחנה ריכוז בזמן מלחמת העולם השניה יכולים להגיש בקשה לקבצה רק לאחר שקיבלו מעמד רשמי של 'מגורש על רקע פוליטי'. ראו פרטים נוספים על הזכאות לפיצויים למגורשים ולכלואים על רקע פוליטי באתר האינטרנט שלנו.

מגורש יהודי, פיצוי למגורשים צרפתים, ילדים שנפטרו במחנה בצרפת