הורים מגורשים

יהודים שגורשו מצרפת בזמן מלחמת העולם השניה ימצאו באתר פרטים על זכאותם לפיצוי. לכשינתן להם המעמד של 'מגורש על רקע פוליטי', יוכלו להגיש בקשה לקצבה

כל אדם שגורש מצרפת לאחר ה-16 ביוני 1940 נחשב רשמית ל'מגורש על רקע פוליטי'. מעמד זה ניתן בין השאר לאזרחים צרפתיים ולזרים אשר גורשו לבתי כלא או למחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת. גם עובדי כפיה זכאים לפיצויים.

הורים מגורשים

קורבנות השואה וזכויותיהם

מי שנכלאו בצרפת או גורשו מצרפת מסיבות פוליטיות בזמן מלחמת העולם השניה זכאים לענוד את 'מדליית הגירוש והכליאה' (עשוית ארד) אם הוכרו רשמית כ'מגורשים/כלויםא על רקע פוליטי'. פרטים על זכויות הפיצוי לקורבנות השואה באתר האינטרנט שלנו

קצבאות ליהודים שגורשו מצרפת למחנות ריכוז

קורבנות השואה שנשלחו מצרפת למחנה ריכוז בזמן מלחמת העולם השניה יכולים להגיש בקשה לקבצה רק לאחר שקיבלו מעמד רשמי של 'מגורש על רקע פוליטי'. ראו פרטים נוספים על הזכאות לפיצויים למגורשים ולכלואים על רקע פוליטי באתר האינטרנט שלנו.

מניעת פשעים נגד האנושות, הורים שגורשו ונורו, פיצוי בגין ילד מגורש