הורים יהודים שנורו

יהודים שגורשו מצרפת בזמן מלחמת העולם השניה ימצאו באתר פרטים על זכאותם לפיצוי. לכשינתן להם המעמד של 'מגורש על רקע פוליטי', יוכלו להגיש בקשה לקצבה

כל אדם שגורש מצרפת לאחר ה-16 ביוני 1940 נחשב רשמית ל'מגורש על רקע פוליטי'. מעמד זה ניתן בין השאר לאזרחים צרפתיים ולזרים אשר גורשו לבתי כלא או למחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת. גם עובדי כפיה זכאים לפיצויים.

הורים יהודים שנורו

זכויות יהודים שנשלחו למחנות ריכוז

'מדליית הגירוש והכליאה' הוטבעה בשנת 1948 וניתנת לקורבנות השואה שגורשו או נכלאו מסיבות פוליטיות בזמן מלחמת העולם השניה. מגורשים על רקע פוליטי זכאים לענוד אותה וכן לקבל פיצויים אחרים כגון קצבה.

קצבה למגורשים על רקע פוליטי

תוכלו להגיש בקשה לקצבה רק לאחר שניתן לכם מעמד של 'מגורש על רקע פוליטי'. לאחר החלטה מיניסטריאלית ובכלל זה התייעצות עם 'וועדת מגורשים וכלואים על רקע פוליטי' והליכים נוספים, יוכלו יהודים שגורשו לקבל פיצויים כספיים.

גורשו מצרפת, פיצוי בגין ילד מגורש, הורים יהודים שגורשו