גירוש יהודים

ילדים והורים יהודים שגורשו מצרפת בזמן מלחמת העולם השניה זכאים לקבל מעמד רשמי של 'מגורשים על רקע פוליטי' והם יכולים להגיש בקשה לקצבה.

אזרחים צרפתים וזרים שגורשו מצרפת לאחר ה–16 ביוני 1940 מוכרים רשמית כ'מגורשים פוליטיים'. אם נכלאו בבתי כלא או במחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת או סווגו כעובדי כפיה הם רשאים לתבוע זכויות פיצוי.

גירוש יהודים

זכויות פיצוי לקורבנות השואה

'מדליית הגירוש והכליאה' הוטבעה בשנת 1948 וניתנת לקורבנות השואה שגורשו או נכלאו מסיבות פוליטיות בזמן מלחמת העולם השניה. מגורשים על רקע פוליטי זכאים לענוד אותה וכן לקבל פיצויים אחרים כגון קצבה.

קצבה למגורשים על רקע פוליטי

תוכלו להגיש בקשה לקצבה רק לאחר שניתן לכם מעמד של 'מגורש על רקע פוליטי'. לאחר החלטה מיניסטריאלית ובכלל זה התייעצות עם 'וועדת מגורשים וכלואים על רקע פוליטי' והליכים נוספים, יוכלו יהודים שגורשו לקבל פיצויים כספיים.

הורים שמתו במחנה בצרפת, פיצוי בגין ילד מגורש, הורים מגורשים