גירוש הורים

יהודים שגורשו מצרפת בזמן מלחמת העולם השניה ימצאו באתר פרטים על זכאותם לפיצוי. לכשינתן להם המעמד של 'מגורש על רקע פוליטי', יוכלו להגיש בקשה לקצבה

כל אדם שגורש מצרפת לאחר ה-16 ביוני 1940 נחשב רשמית ל'מגורש על רקע פוליטי'. מעמד זה ניתן בין השאר לאזרחים צרפתיים ולזרים אשר גורשו לבתי כלא או למחנות ריכוז מחוץ לאדמת צרפת. גם עובדי כפיה זכאים לפיצויים.

גירוש הורים

קורבנות השואה וזכויותיהם

מגורשים על רקע פוליטי כמו הורים או ילדים יהודים שגורשו יכולים לקבל קצבה ופיצוי כספי על אובדן נכסים. בנוסף, הם זכאים לענוד את 'מדליית הגירוש והכליאה' המוענקת לבעלי תעודת מגורש או כלוא על רקע פוליטי.

קצבה למגורשים על רקע פוליטי

קורבנות השואה שנשלחו מצרפת למחנה ריכוז בזמן מלחמת העולם השניה יכולים להגיש בקשה לקבצה רק לאחר שקיבלו מעמד רשמי של 'מגורש על רקע פוליטי'. ראו פרטים נוספים על הזכאות לפיצויים למגורשים ולכלואים על רקע פוליטי באתר האינטרנט שלנו.

ילדים שנפטרו במחנה בצרפת, הורים שמתו במחנה בצרפת, פיצוי לילד יהודי שגורש